Årsberättelse Bovallstrands tennisklubb 2012

Sommaren 2012 bjöd på mycket tennisspel på de fina tennisbanorna! Banorna utnyttjades flitigt och många tennistimmar spelades. Tennisskola, turnering och andra tennisaktiviteter anordnades, liksom knattedisco och sommarfest. Nytt för denna sommar var att en efterlängtad bod äntligen uppförts vid banorna för förvaring av diverse tennisprylar. Bodens veranda uppskattades mycket!

Tennisskola 1 leddes av Viktor Emlund tillsammans med Lisa Emlund, Sofia Henning, Alice Sjögren och Hjalmar Darle. Ca 80 barn och ett par vuxna deltog. Tennisskola 2 leddes av Anders Schill tillsammans med Hjalmar Darle, Sofia Henning och Alice Sjögren, med ca 50 deltagare.

Den årliga tennisturneringen genomfördes liksom tidigare år. Viktor Emlund var tävlingsledare tillsammans med Lisa Emlund och tävlingen lockade 74 deltagare med ett hundratal matcher, varav många med poolspel.

Bovallstrandspokalen damer gick till Sofia Henning och Bovallstrandspokalen herrar gick till Viktor Emlund.

Knatteklasserna delades som tidigare år in i olika grupper med syfte att få så spelmässigt jämna grupper som möjligt. Pool 1 vanns av Ture Gyllenborg-Lundh, pool 2 av Calle Sjögren och pool 3 av Cesar Alandh. Badbolagets uppmuntringspris utdelades till Fabian Frenander.

Årets första tävling Påskpokalen vanns av Carl-Johan Matttsson och Pierre Sander.

Knattediscot ordnades av familjerna Falkheden, Sjölund, Cato och var mycket uppskattat av de ca 70 barn som roade sig med dans och lekar. Tillställningen hölls utomhus vid gamla dansbanan vid Badholmarna.

Sommarfesten hölls även detta år på Bryggcafét. Efter en inledande drink vid tennisbanorna med ackompanjemang av Erik Lindkvist fortsatte en poängpromenad till Bryggcafét, där det sedan bjöds på mat, musik och dans. Festarrangörerna Helene Sjögren och Ulf Nordelöf med medhjälpare skall ha en stor eloge för ett mycket lyckat arrangemang!

Ett antal damdubbel- och mixedkvällar har spelats. Även tenniskvällar för juniorer har genomförts.

Under året hölls tre protokollförda styrelsemöten.
Ekonomin i klubben är god.

Sommaren 2012 bjöd sammanfattningsvis på mycket tennisspel och trevlig social gemenskap på och omkring banorna. Stämningen i klubben känns väldigt god och framtiden ser ljus ut!

Bovallstrand 13 juli 2013

Lotta Falkheden Henning