Kontakt

BTK: info@bovallstrandstennisklubb.se

Tennisskola / Tävlingsledare
Anders Bäckner backneranders@gmail.com 0703198174
Frågor om tennisskolan: tennisskola@bovallstrandstennisklubb.se

Kassör
Karin Darle Olsson  karin@darleolsson.se 0707764287

Sekreterare
Ulrik Frenander 0708763770
Peter Busck 0707914848

Priskommitte
Carolina Siljö 0706186514
Magnus Söderström 0703711421

Eventkommité
Magnus Söderström 0703711421
Ulf Nordelöf 0766210825

Festkommitte
Helene Sjögren 0739838087
Lisa Sundberg 0703109101
Emma Henning 0761301856